Jdi na obsah Jdi na menu
 


Od až po...

19. 1. 2008
Kronika
1899Uzavřením kontraktu s konstruktérem Friedrichem Lutzmannem z Dessau začíná v Rüsselsheimu výroba automobilů. Prvním vyrobeným vozem je Opel Patent Motor Car, System Lutzmann.
1901Smlouva s Francouzem Alexandrem Darracquem o licenční výrobě jeho vozu. Vzniká první motocykl Opel.
1902Na první podvozky Darracq Darracq je stavěna karoserie Opel a vozy jsou prodávány pod jménem Opel-Darracq. První model Opel vlastní konstrukce se objevuje na sklonku tohoto roku - jde o model 10/12 HP s nově vyvinutým dvouválcovým motorem.
1903Opel začíná vyrábět první čtyřválcový model 20/22 HP.
1906Otevření filiálky v Berlíně. Výroba automobilky Opel se dostává přes hranici 1000 vozů.
1907Na závodech o Cenu císaře Opel získává trofej pro nejlep±í německý vůz.
1909Doctor's CarUvedením modelu Opel 4/8 HP, přezdívaného "Doktorwagen" udělala automobilka Opel zásadní krok k přiblíµení automobilu nej±ir±í veřejnosti.
1910Opel zavádí modulární systém výroby: Předem připravené karoserie je moµné kombinovat s různými podvozky a motory.
1911Opel obsazuje dal±í sektor trhu: Společnost vyrábí první letecký motor, který je určený pro Eulerův dvojplo±ník. Rüsselsheimská společnost vyrábí také motorové pluhy pro velké zemědělské farmy.
1912Výroba automobilů Opel se dostává přes hranici 10 000 vozů. Na základě zku±eností s obrovským poµárem v roce 1911 vyvíjejí konstruktéři společnosti Opel "Rüsselsheimské motorové poµární čerpadlo". Zprvu slouµí pouze pro potřeby hasičského druµstva automobilky Opel, později se v±ak velmi úspě±ně prodává hasičským sborům různých měst.
1913Opel připravuje pro nadcházející sportovní sezonu zcela nový závodní vůz se čtyřválcovým motorem o objemu 2 l, který je vybavený čtyřventilovou technikou a vačkovou hřídelí v hlavě válců. Ta je poháněná samostatnou vertikální hřídelí.
1914Poznatky z uplynulé závodní sezony roku 1913 zúročuje Opel ve stavbě unikátního závodního a rekordního vozu. Jeho motor má objem 12,3 l, coµ z něj dělá historicky největ±í motor, který se kdy v Rüsselsheimu vyráběl. Automobilka Opel roste a stává se největ±ím německým výrobcem automobilů. Rozjíµdí se výroba úspě±ného modelu Opel 5/14 HP, přezdívaného "Püppchen" - "Panenka".
191618/50 hp modelOpel začíná vyrábět první ±estiválcový model 18/50 HP, jehoµ motor má objem 4,7 l.
1919Opel otevírá závodní a zku±ební dráhu jiµně od Rüsselsheimu. Komplex, který zahrnuje obvodovou oválnou dráhu s klopenými zatáčkami, je vůbec prvním testovacím okruhem v Německu. Teprve dlouho po něm vznikají slavné závodní okruhy, jako např. berlínský Avus nebo proslulý Nürburgring.
1924Opel investuje milion zlatých marek do modernizace automobilové výroby a stává se prvním výrobcem automobilů v Německu, který začíná v sériové výrobě vyuµívat montáµní linku. Prvním modelem, vyráběným touto moderní metodou, se stává Opel 4/12 HP, známý spí±e pod přezdívkou "Laubfrosch" -
"Rosnička". Vyvíjí se i sí» obchodníků s automobily Opel. Dealeři začínají pracovat podle standardizovaných servisních postupů a za odvedené práce si účtují předem stanovené pevné ceny.
1926Díky revolučním výrobním metodám a vysoké poptávce můµe Opel sniµovat cenu modelu "Rosnička" - z původních 4 500 marek cena klesla postupně na 2 980 marek a je±tě o něco později se dostala dokonce pod hranici 1 990 marek. Opel tímto způsobem opět ukázal, µe chce automobil přiblíµit co nej±ir±ím vrstvám obyvatel.
19281928 logoS trµním podílem 37,5 procenta je Opel největ±ím německým výrobcem automobilů. Během příprav na uzavření partnerství s firmou General Motors se Opel mění na akciovou společnost. V modelu Regent se poprvé objevuje osmiválcový motor Opel. Představuje se progresivní motocykl "Opel Motoclub" s ocelovým lisovaným rámem.Regent model Fritz von Opel zahajuje svůj rekordní program s raketovými automobily RAK. První prototyp RAK 1 dokáµe zrychlit z 0 na 100 km/h za osm sekund. Krátce nato dosahuje Fritz von Opel na berlínském okruhu Avus nejvy±±í rychlosti 238 km/h.
1929General Motors získává v Opelu vět±inový akciový podíl. Opel se stává prvním německým výrobcem, který otvírá poji±»ovací společnost a vlastní banku pro financování splátkových plateb.
1931Opel BlitzGeneral Motors získává zbývajících 20 procent akcií Opelu. Opel vyrábí nákladní automobil "Opel Blitz" a stává se prvním výrobcem, který otvírá vlastní servisní ±kolicí středisko.
1935Opel představuje model Olympia, první velkosériově vyráběný německý automobil s celokovovou samonosnou karoserií. Díky ní je nový vůz výrazně lehčí, bezpečněj±í, aerodynamičtěj±í. S modelem Olympia Opel uvedl do sériové výroby také nové výrobní metody, jako například "svatbu", během které se při jediné montáµní operaci spojuje karoserie s kompletním podvozkem. V Brandenburgu se staví závod na výrobu nákladních automobilů s roční výrobní kapacitou 25 000 vozů Opel Blitz. Opel se stává prvním německým výrobcem automobilů, jehoµ výroba překračuje hranici 100 000 vozů ročně.
1936KadettObjevuje se Opel Kadett první generace, který je také vybavený samonosnou celokovovou karoserií. S roční výrobou 120 293 vozů se Opel stává největ±ím producentem automobilů v Evropě.
19371937 logoOpel se plně soustředí pouze na výrobu automobilů a výrobu jízdních kol prodává firmě NSU - do této doby bylo vyrobeno na 2,6 milionu bicyklů.
19391939 Rychloměr modelu AdmiralOpel má pozici největ±ího a nejprogresivněj±ího výrobce automobilů v Evropě. Původně malá rodinná firma se nyní zaměstnává 25 374 pracovníků.
1940KapitänOpel se dostává přes rekordní hranici jednoho milionu vyrobených automobilů - jubilejním vozem se stává model Opel Kapitän. V říjnu tohoto roku je výroba osobních automobilů na základě nařízení vládnoucí nacistické strany zmraµena. Jako doplněk výroby nákladních automobilů Blitz (mezi kterými nechybějí verze s pohonem v±ech kol) se v Rüsselsheimu začínají vyrábět podvozky, kabiny a neprůstřelné letecké palivové nádrµe.
1944Polovina rüsselsheimského závodu je zničena, také závod v Brandenburgu je téměř celý zničen.
1945Veškeré výrobní zařízení modelu Kadett je rozmontováno a jako válečná reparace převezeno do Sovětského svazu.
1946Opel Blitz PosterPouhých několik měsíců po skončené druhé světové války Opel obnovuje svoji výrobu. Z továrny vyjíµdí první poválečný Opel - 1,5tunový nákladní automobil Opel Blitz.
1947Opel Olympia PlakátV následujícím roce se znovu rozjíµdí osobních automobilů, na trhu se objevuje modernizovaná verze předválečného modelu Opel Olympia.
1950Obnova a rekonstrukce rüsselsheimského závodu je dokončena.
1951Opel jako první německý výrobce otvírá zkušební dráhu přímo v areálu továrny v Rüsselsheimu.
1953Opel Olympia Rekord plakátVyjíždí nový Opel Olympia Rekord, první model Opelu se samonosnou pontonovou karoserií bez dosud obvyklých vystupujících blatníků. Roční výroba Opelu se opět dostává přes hranici 100 000 vozů.
19561956 Opel Kapitän plakátZ výrobní linky sjíµdí uµ dvoumiliontý automobil značky Opel. Rekordmanem se stává model Kapitän, který se pro tuto slavnostní příleµitost přizdobil pozlacenými doplňky.
19621963 logo1962 Opel KadettV Bochumi se otvírá zcela nový závod určený pro výrobu nového modelu Opel Kadett.
1966Dal±í výrobní rekord, tentokrát v závodě v Bochumi: Z výrobní linky sjíµdí miliontý Opel Kadett. Opel otvírá testovací středisko v Dudenhofenu a závod na výrobu komponentů v Kaiserslauternu.
19681968 Opel GT PlakátVeřejnosti se představuje výrazný model Opel GT, uvedený velkou reklamou, jejímµ hlavním sloganem bylo: "Pouze létání je zábavněj±í."
1971Výroba automobilů Opel se přehoupla přes magickou hranici deseti milionů vyrobených automobilů. Desetimiliontým Opelem se stal model Rekord Caravan.
1972Opel je největ±ím německým výrobcem, jehoµ trµní podíl činí 20,4 procenta. Upravený Opel GT s novým vznětovým motorem ustavil na zku±ebním okruhu v Dudenhofenu dva světové a osmnáct národních rekordů.
1979Opel uvádí model "Kadett D", který se stává prvním Opelem s pohonem předních kol.
1981Studie "Tech 1" demonstruje zájem konstruktérů automobilky Opel o otázky aerodynamiky automobilů. Tato studie se díky svému koeficientu odporu vzduchu cx = 0,235 stává světovým rekordmanem.
1982Opel připravuje výrobu nového Opelu Corsa ve ±panělské Zaragoze. Soutěµní jezdec Walter Röhrl se spolujezdcem Christianem Geistdörferem vyhrává na Asconě 400 Rally Monte Carlo a stává se celkovým vítězem světového soutěµního ±ampionátu.
19831983 Opel SenatorOpel Senator vyrobený v rüsselsheimském závodě se stává uµ dvacetimiliontým automobilem značky Opel.
19841984 Kadett EPředstavuje se model Kadett E. Se svým koeficientem odporu vzduchu cx = 0,30 se Kadett E stává nejaerodynamičtějším vozem své třídy na světě.
1985Opel se stává prvním výrobcem automobilů v Německu, který do všech svých modelů nabízí katalyzátory.
1989Opel se stává prvním výrobcem automobilů v Evropě, který všechny své modely standardně vybavuje katalyzátory.
1990Opel je první automobilkou, která uvádí do praxe recyklační řetězec pro plastové součásti.
19911991 Opel FronteraOpel Astra, nástupce modelu Kadett, je vybavená bezpečnostním systémem Opel, zahrnujícím např. boční výztuhy, sedadly, zabraňujícími podklouznutí osoby pod bezpečnostními pásy a předpínači bezpečnostním pásů. Poprvé se v nabídce Opelu objevuje vůz kategorie off-road - model Frontera, který se velmi rychle stává leaderem trhu.
1992Opel otvírá moderní závod v Eisenachu, který pouµívá řadu převratných výrobních metod a organizačních schémat. Zku±enosti s novým systémem z Eisenachu jsou potom vyuµívány při rekonstrukcích nebo výstavbě nových závodů Opel po celém světě.
19941994 Opel Astra videoTřicetimiliontým vyrobeným Opelem se stává ±pičkový model Opel Omega MV6.
19951995 Opel VectraOpel se stává první německou automobilkou, která v±echny své modely vybavuje velkoobjemovými airbagy pro řidiče a jeho spolujezdce. Jako první na světě představuje Opel v novém modelu Vectra systém uchycení pedálů PRS (Pedal Release System) a hybridní airbagy. and front-seat passenger.
1996Opel představuje svůj první velkoprostorový model Sintra. 1996 Opel Sintra Pod kapotou vozů Opel se ve světové premiéře objevují přeplňované vznětové motory s přímým vstřikováním a čtyřventilovou technikou. V Rüsselsheimu se rozbíhá výroba modelu Cadillac Catera, který technicky vychází z modelu Opel Omega. Manuel Reuter se s vozem Opel Calibra stává vítězem ±ampionátu cestovních vozů ITC.
1997Na autosalonu v ®enevě Opel představuje futuristickou studii Signum. Do modelů Vectra a Omega je moµné objednávat navigační systémy.Opel Sintra Na trhu se poprvé objevují tříválcové automobily evropského výrobce - jde o model Corsa, poháněný litrovým tříválcem se čtyřventilovou technikou. Na podzimním autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem si dobývá premiéru nová Astra a kompaktní velkoprostorová Zafira. Opel zahajuje svoji modelovou ofenzívu, jejímµ výsledkem je uvedení 26 nových modelů a verzí do roku 2001. V Essenu se představuje Opel Vectra i500. V nabídce lehkých uµitkových vozů Opel se objevuje model Arena.
19981998 Opel AstraRozjíµdí se výroba nového Opelu Astra. Představuje se nový Opel Monterey, Frontera a čtyřdveřová Astra. Z výrobní linky v závodě v Rüsselsheimu vyjíµdí Opel Vectra výrobního čísla 1 000 000.
1999

1999 Opel SpeedsterHvězdami stánku automobilky Opel na jarním autosalonu v Ženevě se stávají modely Speedster a Concept A. Sportovně laděný Speedster, který se hlásí k odkazu legendárního Opelu GT, je poháněný výkonným hliníkovým čtyřválcem o objemu 2,2 l. Concept A je vybavený motorem, který dokáµe spalovat jak benzin, tak stlačený plyn. Středem pozornosti je i modernizovaná Vectra s celou ±kálou moderních výkonných motorů.

!!! OMLUVTE CHYBY KLÁVESNICE !!!

± - Š

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář